Kierownik – nauczyciel akademicki

Wydział Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 – 65/2023

Załączniki