adiunkt ze stop. nauk. doktora (badawczo-dydaktyczny)

  • Miejsce: Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

* Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu techniki laserowej, inżynierii materiałowej i konstrukcji urządzeń.

* Prowadzenie badań naukowych w zakresie elektroniki, inżynierii materiałowej i optoelektroniki.

* Synteza cienkich warstw węglowych metoda CVD na potrzeby prac badawczych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki.

* Współudział w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych Katedry Metrologii i Optoelektroniki.

* Współudział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów dydaktycznych i naukowych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki.

Załączniki