wykładowca/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Miejsce: Elbląg
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko stanowisko wykładowca w Instytucie Politechnicznym

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.06.2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  29.06. 2023 roku.

Załączniki