Asystent badawczo-dydaktyczny (1 stanowisko)

Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała
POZYCJA: asystent badawczo-dydaktyczny (1 stanowisko)
DYSCYPLINA: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewna

Data ogłoszenia: 26.05.2023
Ważne do: 26.05.2023

STRONA WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: układy elektroniczne

Wymagania stawiane kandydatom to:

 • stopień magistra w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewnej
 • znajomość zagadnień związanych z elektrycznymi układami napędowymi, energoelektroniką oraz układami elektronicznymi w automatyce i mechatronice.
 • dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewnej
 • udokumentowana biegła znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • CV
 • kopie dyplomów
 • lista publikacji
 • oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATH danych osobowych
 • oświadczenie Kandydata stwierdzające, że ATH będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej
 • oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Oczekujemy od kandydatów twórczego zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność Katedry Informatyki i Automatyki.

Kandydaci proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 26.06.2023 w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek L, pok. 105, (tel. +48/33/8279 204).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.07.2023.
Początek okresu zatrudnienia: 01.10.2023.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u Kierownika Katedry Informatyki i Automatyki, tel.  +48/33/8279 323.

Załączniki