asystent badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Pracownik będzie się zajmował pracą badawczą dotyczącą technologii przyrządów półprzewodnikowych elektronicznych i fotonicznych, w szczególności opracowywaniem i optymalizacją procesów technologicznych. Wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących procesów wykonywanych na podłożach półprzewodnikowych (np. procesy osadzania, fotolitografia, trawienie), a także ich charakteryzacji (np. techniki mikroskopowe).

Do zadań będzie należało prowadzenie badań, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 15.07.2023
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: katarzyna.potera@pw.edu.pl