Asystent badaczo-dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Wydział Architektury poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Architektury i Sztuk Wizualnych, w zespole dydaktycznym Projektowania Architektury Budowli Przemysłowych w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone obowiązki dydaktyczne i organizacyjne, przede wszystkim na rzecz Katedry, ale także Wydziału i Uczelni. Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego wiąże się też z aktywną współpracą w zakresie prowadzenia i publikowania wyników badań naukowych wzmacniających potencjał Katedry, a także Wydziału.

 

Zadania:

1.       Kształcenie i wychowanie studentów na I, II stopniu studiów w języku polskim i angielskim.

2.       Podejmowanie aktywności w zakresie pozyskiwania grantów badawczych.

3.       Prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań.

4.       Współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami naukowymi.

5.       Podnoszenie własnych kwalifikacji.

6.       Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni.

7.       Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego PWr.

Załączniki