Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 5554 zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Główne obowiązki:
• Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych.
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka w wymiarze 210 godzin/rok akademicki.
• Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach.
• Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze.
• Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: marek.krosnicki@ug.edu.pl następujących dokumentów:
Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ścisłych np. fizyka, matematyka, informatyka lub pokrewnych
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Nasze wymagania

  • • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych. • Sprecyzowane zainteresowania badawcze mieszczące się w zakresie fizyki teoretycznej. Rozważane będą kandydatury, których aktywność naukowa mieści się w obszarze działalności statutowej Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (IFTiA) : a) Fizyka matematyczna. b) Fizyka układów otwartych. c) Teoria informacji kwantowej. d) Optyka kwantowa. e) Modelowanie systemów złożonych w tym biologicznych. f) Fizyka molekularna, fizyka ciała stałego: dynamika molekularna, struktura elektronowa układów wieloatomowych, układy mezoskopowe. g) Astrofizyka.
  • • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych udokumentowanych publikacjami w czasopismach naukowych, w których kandydat jest współautorem. • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik. • Udokumentowany aktywny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych. • Udokumentowany naukowy staż zagraniczny lub krajowy (min. 3 miesiące). • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach. • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej. W szczególności na korzyść kandydata wpływa doświadczenie w prowadzeniu laboratoriów komputerowych/zajęć z metod numerycznych, uczenia maszynowego. • Umiejętność programowania funkcyjnego i obiektowego. • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej. • Dodatkowymi atutami kandydata będą: szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem; patenty i/lub zgłoszenia patentowe. • Dobrze widziana działalność popularyzatorska oraz organizacyjna.

Mile widziane

  • Dodatkowymi atutami kandydata będą: np. patenty i/lub zgłoszenia patentowe; znajomość obsługi programów graficznych; udokumentowane szkolenia dotyczące pracy w laboratorium mikrobiologicznym, szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem.

Zakres obowiązków

  • • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych. • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka w wymiarze 210 godzin/rok akademicki. • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach. • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze. • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr) Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ścisłych np. fizyka, matematyka, informatyka lub pokrewnych Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki