Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Rektor Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy przedmiotu:
Programowanie w języku Java (zajęcia prowadzone po angielsku)

Data ogłoszenia: 11.09.2023 r.
Termin składania podań: 11.09.2023 r. – 11.10.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.10.2023 r.

Zachęcamy do aplikowania zwłaszcza doktorantów po ocenie śródokresowej oraz młodych badaczy po doktoracie, chcących związać swoją przyszłość z pracą akademicką.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytułu magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Znajomość języka angielskiego - warunek konieczny

Mile widziane

 • Mile widziany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych nauk ścisłych i przyrodniczych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość udziału w projektach badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską
 • Pracę w twórczym środowisku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • Spis publikacji naukowych

Załączniki