Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Adiunkt.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: literaturoznawstwa anglojęzycznego.

Nasze wymagania

 • - stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (literatura anglojęzyczna)
 • - tytuł: mgr filologii angielskiej
 • - dorobek naukowy z zakresu literaturoznawstwa anglojęzycznego
 • - znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej
 • - gotowość do rozwoju naukowego
 • - gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Humanistycznego
 • - wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów ukończenia studiów (oryginały do wglądu podczas podpisywania umowy) i nadania stopnia naukowego doktora
 • informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki