Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska Profesora Uczelni w Instytucie Bezpieczeństwa
i Zarządzania w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako dodatkowe miejsce pracy.

Nasze wymagania

 • • stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie lub pokrewnych
 • • znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • • znajomość języka angielskiego na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego
 • • biegła znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • • opracowywanie wniosków grantowych i realizacja krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • • praca organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).
 • 2. Kwestionariusz osobowy
 • 3. Życiorys
 • 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego
 • 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • 8. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki