Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Asystent gotowy do aktywnej pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej (ćwiczenia laboratoryjne) zgodnie z profilem Katedry Inżynierii Oprogramowania i Cyberbezpieczeństwa. Kandydat otrzyma wsparcie w rozwoju naukowym, możliwość udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra lub magistra inżyniera w zakresie informatyki, automatyki, elektroniki lub pokrewnym.
 • Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Sumienność i dyspozycyjność.

Mile widziane

 • Umiejętność programowania w językach C i C++, znajomość algorytmów i struktur danych, wiedza z zakresu inżynierii oprogramowania, znajomość zagadnień związanych z kryptografią i cyberbezpieczeństwem.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym udział w projektach) w powyższym zakresie.
 • Doświadczenie w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektów naukowych.
 • Dorobek naukowy i udział w konferencjach naukowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim.
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski).
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych związanych z profilem działalności naukowej Wydziału.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydatycznych wynikających z profilu Katedry Inżynierii Oprogramowania i Cyberbiezpieczeństwa.
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki.

Oferujemy

 • Wsparcie w rozwoju naukowym.
 • Możliwość udziału w projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora.
 • C.V.
 • Kwestionariusz oosbowy.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku informatyka, automatyka, elektronika lub pokrewnym.
 • Udokumentowana znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).
 • Program zamierzeń na stanowisku asystenta.
 • Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).