Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Odkrywanie składu niszy pojedynczych komórek i ich wpływu na regulację komórek macierzystych mieszka włosowego i brodawki włosa podczas cyklu regeneracji włosów.

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kobielak, prof. ucz

Numer konkursu: CeNT-47-2023

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2410/datafile/pdf

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora w biologii lub pokrewnych dziedzinach, uzyskany nie dłużej niż 7 lat przed datą podpisania umowy o zatrudnienie w projekcie. Stopień doktora powinien zostać uzyskany w kraju UE, EFTA, OECD lub być nostrifikowany najpóźniej w dniu zatrudnienia.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie w pracy z zwierzętami laboratoryjnymi, w tym hodowla myszy, ich numerowanie i genotypowanie, podstawowe zabiegi chirurgiczne na myszach, techniki mikroskopowe, szkolenie PolLASA lub równoważne
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej: elektroforeza żelowa, PCR, RT-PCR, q-PCR, ekstrakcja i oczyszczanie DNA/RNA/białek, klonowanie DNA, lentiwirusy, western blot, cięcie kriogeniczne i parafinowe, barwienie immunofluorescencyjne i immunoisochemiczne, mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna, hodowla komórek ssaczych, sortowanie FACS,
 • Znajomość programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PowerPoint
 • Umiejętności pracy zespołowej.

Zakres obowiązków

 • Stażysta/stażystka podoktorski w laboratorium, będzie wykonywał doświadczenia z komórkami macierzystymi, w których będzie odpowiedzialny/a za izolację "żywych" pojedynczych komórek z całej skóry przy użyciu FACS oraz ustalał hodowle komórkowe. Będzie zaangażowany/a w kolejne etapy izolacji pojedynczych komórek do transkryptomiki pojedynczych komórek (scRNA-seq), a próbki będą sekwencjonowane przez sekwencjonowanie nowej generacji (NGS). Będzie odpowiedzialny/a za wygenerowanie myszy zmodyfikowanych genetycznie i testowanie regeneracji włosów. Przeprowadzi analizę danych i hodowlę komórek dla eksperymentów z przeszczepami. W ramach badania regeneracji, będzie przeprowadzał/a eksperymenty z przeszczepami komórek macierzystych mieszka włosowego z różnymi składnikami komórkowymi niszy. Ponadto, będzie zaangażowany/a w budowanie odpowiedniej platformy dla przestrzennej transkryptomiki pojedynczych komórek in situ. Będzie zaangażowany/a w analizę tkanki (np. barwienie immunofluorescencyjne) z wykorzystaniem technik mikroskopii. Ponadto, będzie również pomagał/a w przygotowaniu manuskryptów i rysunków do publikacji, raportów postępów i prezentacji danych dla środowisk naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny opisujący motywacje kandydata (max 1 strona A4)
 • Aktualne Curriculum Vitae (CV)
 • Kopia dyplomu doktora lub dokument potwierdzający, że kandydat uzyska stopień doktora przed datą zatrudnienia w projekcie
 • Dwa listy polecające od naukowca zaznajomionego z kandydatem (przesłane bezpośrednio na adres e-mail poniżej)
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Załączniki