Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa na czas zastępstwa.
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • posiadanie kwalifikacji na poziomie doktora w dziedzinie sztuk plastycznych,
 • doświadczenie dydaktyczne
 • posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia dydaktycznego związanego z wykorzystaniem technik litograficznych,
 • udokumentowany dorobek związany z grafiką artystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem technik litograficznych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem,
 • obowiązki poza dydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry,
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu magistra i doktora,
 • opis osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją,
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce,
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu).

Załączniki