Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie – umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prace organizacyjno-administracyjne;
 • biegła znajomość języka angielskiego - umożliwiająca komunikację i pisanie artykułów naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej w zakresie informatyki i mechatroniki;
 • potwierdzone publikacjami doświadczenie w pracach naukowych związanych z rejestracją drgań, dynamicznymi i statycznymi symulacjami układów elektro-magneto-mechanicznych, transferem energii oraz tłumieniem drgań w układach mechanicznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu: programowania (w tym obiektowego) w językach C#, C, C++, Java; wykonywania obliczeń oraz wykresów w programie Matlab oraz Scilab; programowania w środowisku LabView; rejestrowania wyników i wykonywania pomiarów eksperymentalnych; opracowywania wyników badań i przesyłanie publikacji do czasopism naukowych; identyfikacji parametrów w układach dynamicznych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac badawczych w szczególności związanych z nowym priorytetowym obszarem działalności jednostki takim jak algorytmy uczenia maszynowego;
 • upowszechnianie i dokumentowanie wyników badań poprzez regularne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych oraz wystąpienia konferencyjne;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty) oraz opieka nad pracami dyplomowymi w zakresie informatyki i mechatroniki na studiach stacjonarnych i niestacjonarny I i II stopnia, głównie na kierunkach polskojęzycznych;
 • prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni;
 • zaangażowanie w rozwój i promocję Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, w tym udział w przygotowywaniu wniosków i realizacji projektów naukowych.

Oferujemy

 • Umowa o pracę na pełen etat na czas określony z możliwością przedłużenia;
 • Przewidywany termin zatrudnienia: 01/11/2023.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, a także: doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą, udział w projektach badawczych, publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, najważniejsze (max. 5) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, warsztaty/szkolenia naukowe.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki