Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Transportu i Informatyki
Lubelska Akademia WSEI
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna lub automatyka, elektronika, elektrotechnika,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć (min. 2 lata),
 • udokumentowany, aktualny dorobek naukowy z zakresu mechatroniki,
 • znajomość języka angielskiego (min. B2),

Mile widziane

 • kompetencje w zakresie tworzenia kursów e-learningowych i pracy na platformie Moodle
 • kompetencje w zakresie tworzenia programów nauczania, nowych kierunków i specjalności

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni

Oferujemy

 • stabilną pracę w Uczelni z ponad 20-letnim doświadczeniem, o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Lubelskiej Akademii WSEI
 • CV z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego wraz z opisem doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią, wykaz najważniejszych publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz tytułu zawodowego magistra
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Załączniki