Instruktor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Krosno
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie e-biznes lub podobne,
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu internetowego
 • bardzo dobra znajomość programów do grafiki rastrowej i wektorowej: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Corel Draw,
 • bardzo dobra znajomość programów do prezentacji: Prezi, Video Scribe, Powtoons,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • znajomość zasad marketingu i promocji w mediach społecznościowych,
 • znajomość zasad marketingu interaktywnego,
 • współpraca z klientem zagranicznym,
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych (PR),
 • umiejętność budowy strategii marketingowej,
 • umiejętność budowania strategii długo oraz krótkoterminowych,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • doświadczenie w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • organizacja imprez masowych oraz konferencji międzynarodowych,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Marketing internetowy
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Załączniki