Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

uepoznan.rekrutacja@gmail.com
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznan
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

ASYSTENT w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra nauk społecznych
 • znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie certyfikatu C2
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie certyfikatu B2
 • dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie wiedzy lub umiejętności, albo szczególnych kwalifikacji istotnych dla działalności badawczej i dydaktycznej
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.)

Mile widziane

 • ukończone studia podyplomowe lub równorzędne studia spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (opcjonalnie)
 • ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności Katedry na studiach pierwszego i drugiego stopnia w szczególności z przedmiotów dotyczących rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami
 • prowadzenie badań naukowych wynikających z profilu Katedry
 • opracowanie i aktualizacja sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia
 • aktywny udział w pracach zespołu Katedry Inwestycji i Nieruchomości
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Załączniki