Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Wsparcie kadry akademickiej Zakładu Geodezji w zakresie pracy dydaktycznej: prowadzenie zajęć, prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej.

Nasze wymagania

 • - posiadania tytułu zawodowego magistra nawigacji lub oceanografii,
 • - prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: meteorologia i oceanografia, osłona hydrometeorologiczna żeglugi oraz pokrewnych,
 • - prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej,
 • - prowadzenie działalności organizacyjnej w ramach Zakładu Geodezji i Oceanografii
 • - Uczestnictwo jako nauczyciel akademicki w praktykach morskich (na statkach szkolnych) studentów Wydziału,
 • - znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowa
 • Praca ze studentami, prowadzenie zajęć.
 • Praca naukowo-badawcza

Oferujemy

 • W ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • - kserokopia posiadanych dyplomów,
 • - aktualny dorobek naukowy
 • - kwestionariusz osobowy.
 • - CV

Załączniki