Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydata na pełnoetatowe stanowisko adiunkta, który będzie zaangażowany w realizację projektu skupiającego się na poznaniu mechanizmów akumulacji glukozynolanów w wakuoli. Glukozynolany to wtórne metabolity, które pełnią kluczową rolę w systemie obrony chemicznej u roślin z rodziny Brassicaceae. Wcześniejsze badania wykazały, że glukozynolany są gromadzone w środkowej i zewnętrznej części liścia. Na poziomie subkomórkowym glukozynolany są magazynowane w wakuolach, ale mechanizm transportu glukozynolanów do wakuoli jest wciąż nieznany. Cele projektu jest zidentyfikowanie nowych transporterów zaangażowanych w gromadzenie glukozynolanów w wakuolach poprzez pomiar aktywności transportów i analizę metabolitów roślinnych. Wybrany kandydat będzie pracował jako członek Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin (kierownik laboratorium: dr Kenji Yamada).

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora.
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego.
 • Czynny udział w życiu naukowym.
 • Doświadczenie w hodowli roślin eksperymentalnych.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularnej i biologii komórki roślinnej.
 • Praktyczna znajomość technik Western blot, izolacji: białek, DNA i RNA oraz klonowania.
 • Umiejętność analizy metabolitów roślinnych za pomocą chromatografii cieczowej będzie dodatkowym atutem.
 • Silna motywacja do zdobywania nowej wiedzy na temat transporterów roślinnych.
 • Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, na stanowisku post-doc w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • b. uzyskać stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu doktorskiego

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat przeprowadzi eksperymenty naukowe mające na celu zrozumienie systemu obronnego roślin.
 • Na podstawie wyników eksperymentów kandydat przygotuje projekt pracy do publikacji, które zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.
 • Dodatkowo kandydat weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni.
 • Współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców.
 • Wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego.
 • Dostęp do infrastruktury badawczej.
 • Benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron).

Załączniki