Instruktor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Krosno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika (w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej),
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego,
 • uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych, których działalność koncentruje się na problematyce środowisk wychowawczych,
 • uczestnictwo w organizacji konferencji naukowych,
 • czynny udział, w co najmniej dwóch konferencjach naukowych,
 • czynny udział w projektach finansowanych przez NCBiR oraz MEiN,
 • uczestnictwo w szkoleniach poświęconych osobom z niesprawnościami,
 • uczestnictwo w szkoleniach z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • zaangażowanie w prace społeczne na rzecz środowiska,
 • gotowość do zatrudnienia w PANS w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • życiorys (CV),
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Załączniki