Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Krosno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • dyplom doktora w dyscyplinie: językoznawstwo,
 • co najmniej 20-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z lokalizacją i technologiami tłumaczeniowymi (Trados, Phrase, MemoQ, OmegaT, Mulititerm),
 • doświadczenie w realizacji zespołowych projektów tłumaczeniowych dla klientów zewnętrznych,
 • publikacje w uznanych czasopismach z dziedziny dydaktyki przekładu oraz technologii tłumaczeniowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych w zakresie przekładu i technologii tłumaczeniowych,
 • doświadczenie w zakresie glottodydaktyki,
 • doświadczenie pozauczelniane w zakresie realizacji projektów dydaktycznych (np. szkół letnich), tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia angielska
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dyplomu doktora,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Załączniki