Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o dzieło, samozatrudnienie (B2B)
 • Wynagrodzenie: 400-500 zł/h zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-18 lat w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego. Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Nasze wymagania

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej

Mile widziane

 • ukończone jednolite studia magisterskie z zakresu nauk medycznych na kierunku lekarskim
 • posiadanie przynajmniej 2-letniego stażu w zawodzie lekarza

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób w wieku 15-18 lat

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV