Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą posiadać co najmniej stopień magistra inżyniera kierunku informatyka lub inżynieria biomedyczna,
 • Kandydat powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki, w szczególności w zakresie przetwarzania i obróbki danych w tym danych biomedycznych; praktycznej znajomości oprogramowania statystycznego (Pakietu R, SPSS, Statistica) oraz programowania w minimum jednym języku programowania.
 • Ponadto powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych; minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe i/lub dydaktyczne w obszarach zastosowań grafiki inżynierskiej i komputerowej, metrologii, akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych.
 • Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć laboratoryjnych.

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie status słuchacza szkoły doktorskiej lub ukończone studia doktoranckie oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza środowiskiem akademickim.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zajęć dydaktycznych
 • Realizacja prac badawczych
 • Udział w działalności organizacyjnej uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • W załączeniu ogłoszenie wraz z wypisem wymaganych dokumentów do wypełnienia i dostarczenia przy aplikacji na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Załączniki