Kierownik inne stanowisko

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dniem 25 października 2023 roku
ogłasza konkurs otwarty na funkcję kierownika
w Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych
Katedry Podstaw Nauk Medycznych i Immunologii
Wydziału Farmaceutycznego

Nasze wymagania

 • 1. posiadać tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne lub nauki medyczne lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne lub nauki medyczne,
 • 2. legitymować się tytułem zawodowym mgr farmacji/mgr analityki medycznej lub tytułem zawodowym lekarza,

Zakres obowiązków

 • kierownie Zakładem Podstaw Nauk Medycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie,
 • 2. oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,
 • 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
 • 4. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
 • 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego

Załączniki