Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 18.12.2023 r.

Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Nasze wymagania

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie historia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru historii Polski XIX w., dziejów Łodzi, historii miast udokumentowane w postaci publikacji naukowych
 • udział w projektach badawczych z zakresu historii
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym
 • doświadczenie współpracy z instytucjami kultury i nauki
 • umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej
 • zdolności interpersonalne

Zakres obowiązków

 • wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategią Wydziału i Uczelni
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • publikowanie wyników badań w prestiżowych czasopismach naukowych dla dyscypliny
 • realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • organizowanie i udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia kierownika jednostki – ostatnie miejsce pracy
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera)

Załączniki