Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Politechnika Morska w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: *** zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki Okrętowej – dyscyplina Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • posiadania tytułu zawodowego co najmniej magistra inżyniera w zakresie mechatroniki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki lub mechaniki i budowy maszyn
 • posiadania umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników
 • praktycznej znajomości oprogramowania do projektowania AutoCAD
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć laboratoryjnych w języku angielskim
 • prowadzenie zajęć w języku polskim
 • motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
 • zainteresowania problemami techniki morskiej w szczególności automatyzacją systemów okrętowych

Mile widziane

 • znajomość języka niemieckiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy
 • oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach