Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Zakres obowiązków

 • gromadzenie źródeł literackich
 • pozyskiwanie literatury sekundarnej niezbędnej do realizacji projektu;
 • kwerendy biblioteczne i archiwalne
 • zbieranie, analizowanie i opracowywanie dostępnych danych biograficznych i istotnych dokumentów dotyczących wybranych współczesnych autorów sanskryckich
 • transliteracja na IAST sanskryckich tekstów zapisanych w pismach używanych na południu Indii
 • analiza filologiczna wybranych dzieł sanskryckich

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • dokumenty wykazane w pliku z ogłoszeniem

Załączniki