Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

bip@akademia.mil.plhttps://aszwoj.bip.gov.pl/aktualne-oferty/823569_otwarty-konkurs.html
Akademia Sztuki Wojennej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub w dyscyplinie pokrewnej.
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie na rzecz Instytutu, Wydziału i Uczelni.
 • W dorobku naukowym publikacje dotyczące lotnictwa cywilnego.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni lub na stanowiskach zarządczych w podmiotach lotnictwa cywilnego.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • uczestniczenie w procesie kształcenia w wymiarze określonym w pensum;
 • opracowanie materiałów dydaktycznych;
 • kierowanie opracowaniem prac dyplomowych i końcowych;
 • udzielanie studentom i słuchaczom konsultacji do zajęć oraz inspirowanie ich do samodzielnego studiowania literatury przedmiotu;
 • uczestniczenie w pracach zespołów badawczych;
 • uczestniczenie w komisjach do przyjęcia egzaminów i kolokwiów;
 • popularyzowanie dorobku naukowego;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego.
 • Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 • Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
 • Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.

Załączniki