Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Młodszy asystent dydaktyczny – umowa na zastępstwo.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra farmacji.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki na wyższej uczelni.

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie dydaktyki.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana.
 • Życiorys.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego.

Załączniki