Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Poznańska Akademia Medyczna NS im. Księcia Mieszka I w Poznaniu poszukuje profesora psychologii, który pokieruje zespołem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Społecznych.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora habilitowanego w zakresie psychologii
 • Dorobek naukowy

Mile widziane

 • Tytuł profesora

Zakres obowiązków

 • Zajęcia dydaktyczne
 • Badania naukowe, publikacje

Oferujemy

 • Możliwość kierowania zespołem dydaktyczno-badawczym
 • Praca w prężnie rozwijającej się uczelni łączącej perspektywy nauk medycznych i społecznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • własnoręczne poświadczone kopie dyplomów
 • wykaz publikacji naukowych
 • oświadczenie, że Poznańska Akademia Medyczna NS im. Księcia Mieszka I będzie podstawowym miejscem pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • klauzula informacyjna