Post-doc stanowisko badawcze

Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7000,00 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych lub medycznych
 • umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych
 • doświadczenie w realizacji i zarządzaniu budżetem projektów naukowych, np. grantów NCN
 • doświadczenie badawcze w prowadzeniu badań z zastosowaniem technik biologii molekularnej (np. izolacji DNA, RNA, lizatów białkowych, PCR, QRT-PCR, Western blot, ELISA, elektroforeza) i technik immunocytochemii
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zwierząt eksperymentalnych, potwierdzone zezwoleniem na uczestniczenie w procedurach na zwierzętach
 • znajomość narzędzi do analizy statystycznej oraz do analizy obrazu
 • znajomość technik mikroskopii (w tym mikroskopii konfokalnej i przeżyciowej)
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych (w tym hodowli pierwotnych)
 • umiejętność izolowania białek i kwasów nukleinowych z hodowli komórkowych i tkanek
 • umiejętność przygotowania manuskryptów do publikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, potwierdzoną certyfikatem FCE

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań z zastosowaniem technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, lizatów białkowych, PCR, QRT-PCR, western blot, ELISA, elektroforeza) z zastosowaniem technik mikroskopowych, technik immunocytochemicznych oraz immunohistochemicznych
 • analiza, dokumentowanie i prezentowanie wyników realizowanych doświadczeń oraz prowadzenie obliczeń statystycznych
 • przygotowywanie publikacji naukowych

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony (do 7 miesięcy) w pełnoetatowym wymiarze godzin
 • wynagrodzenie ok. 7 000 zł (brutto) miesięcznie
 • data rozpoczęcia pracy: marzec 2024
 • elastyczne godziny pracy
 • wspólne tworzenie nowej i przydatnej wiedzy
 • rozwój zawodowy – poszerzenie swojego warsztatu badawczy i udział w rozwoju wiedzy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni)
 • klauzula informacyjna dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy)
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego