Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • • wykształcenie filologiczne
 • • tytuł magistra
 • • doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego
 • • bardzo dobra znajomość metodyki nauczania języków obcych
 • • pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy dydaktycznej na różnych poziomach zaawansowania
 • • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ/CEFR)
 • • minimum 4 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej
 • • udokumentowany udział w szkoleniach (stażach, kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które oceniane będą pod kątem ich przydatności w pracy w CJ PŁ

Mile widziane

 • • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • • zdolność krytycznego myślenia i skutecznego rozwiazywania problemów
 • • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • • umiejętność podejmowania inicjatyw i konsekwencji w działaniu
 • • biegła obsługa pakietu MS Office

Zakres obowiązków

 • • kształcenie i wychowywanie studentów poprzez realizację pensum dydaktycznego
 • • inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
 • • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni
 • • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Oferujemy

 • • umowa o pracę
 • • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji (wyjazdy krajowe i zagraniczne, szkolenia)
 • • nowoczesne warunki pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki