Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Klasycznej UAM jest związane z prowadzeniem zajęć na kierunku studia śródziemnomorskie (stopień pierwszy i drugi) w języku polskim i angielskim.
W pensum dydaktycznym znajdować się będą zajęcia związane z nauczaniem kultury i języka Hiszpanii oraz na specjalności turystyka kulturowa Śródziemnomorza (pierwszy stopień).
Osoba zatrudniona będzie prowadzić prace licencjackie, a także zajęcia fakultatywne związane z ww. specjalnością w języku polskim i angielskim. Ponadto będzie opiekunem praktyk specjalnościowych.

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł magistra filologii klasycznej lub studiów śródziemnomorskich
 • 2. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • 3. Udokumentowany dorobek naukowy
 • 4. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej (inne niż praktyki zawodowe na studiach doktorskich)
 • 5. Udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z turystyką lub instytucjami kultury nie krótsze niż pięć lata
 • 6. Udokumentowane przygotowanie (kursy, szkolenia, certyfikaty) do nauczania wybranych przedmiotów na specjalności turystyka kulturowa Śródziemnomorza
 • 7. Certyfikat z języka hiszpańskiego na poziomie nie niższym niż C1 wraz z przygotowaniem do nauczania języka obcego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w zakresie nauk humanistycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w IFK w języku polskim i angielskim, opieka nad praktykami
 • zadania organizacyjne w IFK

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie oznaczone numerem referencyjnym konkurs_45_WFPiK_adiunkt_1_2023
 • CV
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające poziom edukacji
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych wg wzoru z ogłoszenia
 • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Certyfikat językowy lub oświadczenie kandydata w tym zakresie

Załączniki