Stypendysta stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa stypendialna
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

KONKURS NA STYPENDYSTĘ/STYPENDYSTKĘ W PROJEKCIE NAUKOWYM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM
NAUKI W OŚRODKU BADAŃ NAD MIGRACJAMI UNIWERSYTET WARSZAWSKI (ZESPÓŁ POLITYK MIGRACYJNYCH)

Nasze wymagania

 • status studenta studiów magisterskich lub doktoranta w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych (np. nauk ekonomicznych, nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji lub pokrewnych);
 • zainteresowanie funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz za granicą
 • dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe (publikacje z zakresu systemu ochrony zdrowia będą dodatkowym atutem)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zainteresowanie procesami migracyjnymi, w tym personelu medycznego

Zakres obowiązków

 • Udział w realizacji projektu naukowego pt. „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”, w tym w szczególności:
 • przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących procesów migracyjnych personelu medycznego w Polsce i za granicą
 • udział w realizacji oraz opracowywaniu wyników badań CAWI oraz prowadzenie pogłębionych wywiadów indywidualnych wśród personelu medycznego oraz ekspertów mających unikatową wiedzę na temat migracji osób wysokokwalifikowanych
 • przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących emigracji i imigracji personelu medycznego w Polsce
 • przygotowywanie materiałów zawierających wyniki badań realizowanych w projekcie
 • udział w przygotowywaniu tekstów naukowych do opublikowania w prestiżowych czasopismach naukowych
 • udział w konferencjach naukowych
 • wspieranie kierownika w innych pracach, związanych z realizacją projektu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
 • potwierdzenie posiadania statusu studenta studiów magisterskich lub doktoranta
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z ewentualnym wykazem publikacji
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody (dostępna na https://www.migracje.uw.edu.pl )

Załączniki