Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Zarządzania (Zakład Organizacji i Zarządzania) w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

 •  posiadanie stopnia naukowego magistra w dyscyplinie zarządzanie lub w obszarze nauk humanistycznych
 •  posiadanie dyplomu studiów podyplomowych menedżerskich
 •  posiadanie co najmniej 10 letniego doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią w zakresie zarządzania, marketingu, event marketingu, sprzedaży i zarządzania projektami, w tym zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach z zakresu public relations w sektorze publicznym lub przedsiębiorstw
 •  posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią w zakresie opracowania i wdrażania projektów marketingowo- sprzedażowych
 •  sprecyzowane plany rozwoju naukowego i publikacji naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 •  co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z pracy ze studentami (poziom akademicki)
 •  doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów akademickich z zakresu marketingu, sprzedaży, komunikacji, negocjacji
 •  motywacja do rozwoju naukowego
 •  dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, w tym j. angielskiego
 •  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 •  umiejętność pracy zespołowej i współpracy

Zakres obowiązków

 •  prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących szeroko rozumianych zagadnień zarządzania, marketingowych oraz z zakresu praktycznych umiejętności public relations, sprzedażowych i zarządzania projektami, od poniedziałku do piątku na studiach stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli na studiach niestacjonarnych
 •  prowadzenie badan naukowych i upowszechnianie ich wyników z afiliacją do Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
 •  inicjowanie i udział w realizacji projektów badawczych, dydaktycznych i rozwojowych na poziomie akademickim,
 •  praca organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).
 • 2. Kwestionariusz osobowy.
 • 3. Życiorys.
 • 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego oraz certyfikaty studiów podyplomowych.
 • 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.
 • 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.
 • 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki