Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6400 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 360 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w obszarze finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej w zakresie PIT, rachunkowości podatkowej w zakresie CIT. Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w języku polskim i/lub angielskim. Wybrany kandydat będzie prowadził zajęcia zgodne w wymogami ACCA.

Nasze wymagania

 •  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce z zakresu finansów, rachunkowości, opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych)
 •  umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze finansów, rachunkowości i opodatkowania

Mile widziane

 •  inne szczególne osiągnięcia (np. uprawnienia, kompetencje, umiejętności potwierdzone certyfikatami, nagrody, stypendia) i doświadczenie (np. pełnienie funkcji organizacyjnych, udział w projektach dydaktycznych lub naukowych krajowych i międzynarodowych)
 •  znacząca aktywność dydaktyczna (w tym: zróżnicowane tematyczne oferowanych zajęć, kierowanie projektami dydaktycznymi, współpraca z biznesem, wsparcie organizacyjne oferty dydaktycznej, przeprowadzone szkolenia)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 360 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne.
 • działalność organizacyjna związana z dydaktyką i popularyzacją nauki, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał Uniwersytetu i Wydziału

Oferujemy

 •  stabilność zatrudnienia na renomowanej uczelni publicznej
 •  duży zakres samodzielności i odpowiedzialności
 •  duże wsparcie organizacyjne ze strony administracji Wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 •  życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych i/lub dydaktycznych
 •  list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4)
 •  podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1)

Załączniki