Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 8500 zł zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

SOB/D110/2024/1/57-0000268
Opis projektu
W projekcie będziemy analizować wyniki eksperymentów ChIP-Seq i RNA-Seq dla mysich modeli chorób Alzheimera i Huntingtona w kierunku roli regulacji poszczególnych genów w kontekście różnorodnych warunków bytowania („environmental enrichment”) w kierunku znalezienia markerów pozwalających na badania przesiewowe pacjentów z chorobami neurodegenracyjnymi w celu kierowania ich na terapie ruchowe i/lub poznawcze.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy kandydatów ze stopniem doktora uzyskanego w dziedzinie bioinformatyki lub pokrewnych (informatyka, biologia, biotechnologia), przy czym stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • Kilku lat doświadczenia w analizie danych typu OMICS udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat/ka będzie pracował nad analizą danych typu OMICS pochodzących z eksperymentów na myszach.

Oferujemy

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na pełen etat na czas określony w wymiarze 24 miesięcy rozpoczynający się od 1 maja 2024 r.
 • Wynagrodzenie na stanowisku wynosi ok. 8500 zł brutto/m-c. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany kandydat/ka będzie pracował nad analizą danych typu OMICS pochodzących z eksperymentów na myszach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: ● opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; ● przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami);
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).

Załączniki