Dziekan stanowisko dydaktyczne

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs
na stanowisko
DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Nasze wymagania

 •  Stopień doktora/doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse,
 •  Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Mile widziane

 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej zarządzanie jakością

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • Nadzór nad Wydziałem

Oferujemy

 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
 • Miejsce parkingowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kopia dyplomu
 • cv

Załączniki