Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

• ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
• stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, lub w naukach o zarządzaniu;
• sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu przedmiotów w na kierunku ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu;
• znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach;
• udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa;
• przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem analizy statystycznej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie);
• znajomość oprogramowania statystycznego;
• udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym także w języku angielskim lub autorstwo/współautorstwo mon

Nasze wymagania

 • • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
 • sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych;
 • • znajomość języka polskiego iangielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach;
 • samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego;
 • • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności we współpracy w przygotowywaniu publikacji, projektów naukowych oraz w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych;

Mile widziane

 • znajomość obsługi programów graficznych
 • • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach;

Oferujemy

 • 100% etatu,
 • umowa o pracę na czas określony (dwa lata akademickie, z możliwością przedłużenia umowy)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych
 • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego wraz z odpowiednim certyfikatem
 • Oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”