Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8 800 - 11 600 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.
Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w dyscyplinie psychologia;
 • Publikacje naukowe (pierwszy lub korespondujący autor publikacji naukowej za minimum 100 punktów, regularnych publikacji w międzynarodowych czasopismach z IF);
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca), pełnienia roli kierownika w grancie otrzymanym ze środków zewnętrznych i/lub zagranicznych);
 • Zainteresowania badawcze w obszarze: zdrowie psychiczne, oddziaływania psychologiczne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z psychologii klinicznej takich jak wykłady, seminaria, seminaria dyplomowe (powyżej 5 lat), w tym mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji wyników badań naukowych;
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (w tym wdrażania nowych programów dydaktycznych);
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tych językach;
 • Biegłość w obsłudze komputera i gotowość do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 8.800 - 11.600 zł brutto;
 • Pracę na Wydziale Psychologii w Warszawie, jednym z najlepszych w Polsce (kategoria A+, ocena PKA);
 • Premie za publikacje;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość wsparcia finansowego działalności projektowej i badawczej oraz pomoc w pozyskiwaniu grantów i partnerów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych, projektowych i badawczych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i dostęp do Kafeterii Benefitów Jednorazowych
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • Kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (lub otwarty proces habilitacyjny z terminem zakończenia do 30 września 2024 r.)
 • List motywacyjny

Załączniki