Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Politechniczny
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Miejsce: Elbląg
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Modelowanie w projektowaniu maszyn, Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe w budowie maszyn, Inżynierskie pakiety CAD/CA.
Oczekujemy, że kandydat będzie rozwijał się naukowo.

Nasze wymagania

 • • stopień doktora w dyscyplinie nauk: inżynieria mechaniczna
 • • doświadczenie dydaktyczne, w tym w zakresie dydaktyki akademickiej
 • • doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora min. 3 lata
 • • znajomość programu ANSYS, ABAQUS
 • • umiejętność obsługi systemu Catia

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie (kierowane do JM Rektora ANS w Elblągu);
 • 2. Curriculum Vitae;
 • 3. Wykaz dorobku naukowego;
 • 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 5. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 6. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami);
 • 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu.