Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

aszewczyk@swps.edu.pl
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6.300zł - 8.300zł brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie.
Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.
Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 900 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie.

Nasze wymagania

 • Stopnień naukowy doktora w zakresie psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii lub dziedzin pokrewnych LUB stopnia naukowego doktora w zakresie dziedzin pokrewnych psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii;
 • Doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w jednym z podanych obszarów: psychologia poznawcza lub psychologia emocji i motywacji;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Posiadania dorobku naukowego w obszarze psychologii poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor;
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Biegłej znajomości języka polskiego;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie i weekendy;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Mile widziane

 • Deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych,

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 6.300zł - 8.300zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Psychologii i Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez Uniwersytet SWPS dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora (lub oświadczenia o planowanym terminie uzyskania) oraz tytułu magistra