Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresu fizjologii roślin, również z uwzględnieniem aspektów praktycznych; prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w języku polskim i angielskim; pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania (projekty)

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki biologiczne, biotechnologii lub rolnictwo i ogrodnictwo
 • Udokumentowane osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biologii/fizjologii roślin
 • Doświadczenie i uczestnictwo w projektach naukowych (NCN, NCBiR lub inne)
 • Wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań w warunkach kontrolowanych (komory klimatyczne, szklarnie)
 • Plan rozwoju naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów naukowych.
 • Interdyscyplinarna wiedza w zakresu biologii/fizjologii roślin oraz rolnictwa i ogrodnictwa, a także technik prowadzenia badań z zakresu fizjologii roślin.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie poświadczona na poziomie B2 lub certyfikatem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora Uczelni.
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Opis najważniejszych osiągnięć naukowych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze oraz dydaktyczne kandydata
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Załączniki