Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

W imieniu Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej.
Dziedzina i dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina – nauki medyczne.

Szczegółowy opis na stronie internetowej: https://bip.umb.edu.pl/pl/oferta-pracy/4394/asystent-w-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-w-zakladzie-fizjologii-i-patofizjologii-doswiadczalnej

Nasze wymagania

 • Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Analityka Medyczna.
 • Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (np. prowadzonych przez PolLASA) w zakresie wykonywania procedur oraz uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz aktualne wyznaczenia.
 • Posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy ze zwierzętami i opieki nad nimi.
 • Posiadanie umiejętności: wykonywania oznaczeń metodami biochemicznymi (Western blot i ELISA), wykonywania doświadczeń na izolowanych naczyniach krwionośnych, wykonywania procedur pomiaru ciśnienia krwi u szczura – metodami bezinwazyjną i inwazyjną, posługiwania się oprogramowaniem: LAbChart, ImageJ, ImageLab.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: metod statystycznych służących do opracowania wyników badań (np. GraphPad Prism), znaczenia kannabinoidów w regulacji układu krążenia w nadciśnieniu, Posiadanie dobrej znajomości fizjologii i patofizjologii (doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami).
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Znajomość języka polskiego biegła w mowie i w piśmie w przypadku cudzoziemców.

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z zarzązeniem Rektora: https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/1898/zarzadzenie-nr-99-2020

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Załączniki określone w ogłoszeniu o konkursie: https://bip.umb.edu.pl/pl/oferta-pracy/4394/asystent-w-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-w-zakladzie-fizjologii-i-patofizjologii-doswiadczalnej
 • Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające posiadanie umiejętności wymaganych ogłoszeniem konkursowym.

Załączniki