Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie badawczo – dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • stopień doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny,
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w szkołach wyższych,
 • dorobek naukowy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • działalność organizacyjna.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • odpis dokumentu stwierdzający uzyskanie stopnia doktora,
 • autoreferat,
 • wykaz publikacji uwzgledniający dorobek naukowy i potwierdzający specjalizację w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych,
 • informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • dokument lub oświadczenie potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych.