adiunkt

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka organizacyjna UKSW: Wydział Wedyczny. Collegium Medicum
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne adiunkt
Dyscyplina naukowa: medycyna; specjalność: mikrobiologia
Data otwarcia i przewidywanego zamknięcia konkursu: od 11.05.2020 r. Do 30.06.2020 r.
Miejsce publikacji ogłoszenia: www.wmcm.uksw.edu.pl,www.uksw.edu.pl, http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): stopień doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego nauk medycznych; dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie w zakresie mikrobiologii medycznej; uczestnictwo w realizacji grantów naukowych.
Proponowany okres zatrudnienia 6 lat