adiunkt

Wydział Biologii
Najnowsze ogłoszenia

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej
ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego