Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej. Swoboda w przekazywaniu wiedzy i umiejętność prowadzenia zajęć aktywizujących studentów
 • Posiadanie dorobku dydaktycznego i organizacyjnego
 • Posiadanie dorobku praktycznego, w szczególności doświadczenia w praktyce psychologicznej

Mile widziane

 • Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi wspierających proces kształcenia studentów

Zakres obowiązków

 • Realizowanie zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów z zakresu psychologii oraz odbywanie konsultacji dla studentów
 • Prowadzenie seminariów magisterskich
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni

Oferujemy

 • Umowa o pracę
 • Możliwość rozwoju warsztatu dydaktycznego
 • Możliwość udziału w projektach międzynarodowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV opisujące przebieg pracy zawodowej
 • Wykaz osiągnięć naukowych, w tym m.in.: publikacje, czynny udział w konferencjach naukowych
 • Wykaz osiągnięć organizacyjnych i praktycznych
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dorobek kandydata (kserokopie dyplomów i certyfikatów oraz innych poświadczeń udziału w kursach, szkoleniach itp.)
 • Oświadczenie o wyborze uczelni jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  ul. Piotrkowska 278
  90-361 Łódź
  e-mail: uczelnia@wsbinoz.pl