adiunkt

Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie