adiunkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Neofilologii Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu